Zarabianie na własnym hobby

Jeśli zajmujesz się rękodziełem / rzemiosłem artystycznym hobbistycznie, a chcesz uczynić dodatkowe lub główne źródło dochodu, możesz to zrobić legalnie na dwa sposoby. Efekty własnej inwencji i pracy możesz sprzedawać podpisując umowę kupna-sprzedaży lub umowę o dzieło / zlecenie. W zależności od wybranego sposobu sprzedaży, uzyskane przychody należy wykazać w różnych polach formularza PIT-37.

Należy jednak pamiętać, że być może konieczne będzie zarejestrowanie działalności gospodarczej. Stanie się tak, gdy wykonywanie rękodzieła / rzemiosła zacznie nosić znamiona działalności gospodarczej, tzn. będzie działalnością zarobkową prowadzoną w sposób ciągły i zorganizowany. Na ten aspekt należy zwrócić szczególną uwagę, gdy rękodzieło / wyroby artystyczne sprzedajemy / zamierzamy sprzedawać w Internecie, na festynach itp.1

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Należy jednak pamiętać, że to w razie wątpliwości odpowiednich organów podatkowych to my będziemy musieli udowodnić, że nie prowadzimy działalności gospodarczej.2

Podstawa prawna

Najważniejsza jest chyba ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Szczególnie istotny jest załącznik nr 1 do wyżej wymienionej ustawy, ponieważ jest on rozstrzygający w przypadku określenia, czy dany wyrób można zaliczyć do wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego. Załącznik ten znajdziecie w poniższym pliku PDF.

Wykaz wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego

Pozostałe istotne uwarunkowania prawne znajdziecie m.in w:

 • Ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 z późn. zm.)
 • Ustawie z dnia 24 września 2010 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 219, poz. 1442 z późn. zm.)
 • Ustawie z dnia 02.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173 poz. 1807 tekst jedn.)
 • Ustawach i rozporządzeniach z zakresu prawa podatkowego.

Założenie własnej działalności gospodarczej

Założenie własnej działalności gospodarczej nie jest tak trudne i skomplikowane, jak mogłoby się wydawać.

Zacząć należy od złożenia wizyty w CEIDG i złożenia wniosku, a dokładniej wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Można zrobić to zarówno poprzez stronę internetową (konieczne będzie stworzenie konta i zalogowanie się na stronie) lub osobiście w urzędzie gminy. Trzecim wyjściem jest wysłanie wypełnionego wniosku listem poleconym, jednakże wymagane jest, aby podpis na takim wniosku był potwierdzony notarialnie.

Wniosek można wypełnić w urzędzie miasta i gminy lub pobrać ze strony CEIDG (można go wydrukować i wypełnić ręcznie lub wypełnić w wersji elektronicznej i wydrukować). Dla mnie wygodniejsze wydaje się wypełnienie wniosku on-line i wydrukowanie gotowego. Przede wszystkim dlatego, że część pól można wypełnić poprzez wybranie prawidłowej opcji z kilku dostępnych wariantów. Wnioski (z załącznikami i bez z załączników) wraz w instrukcją znajdziecie poniżej.

CEIDG automatycznie prześle niezbędne informacje do:

 • Urzędu Skarbowego
 • Urzędu Statystycznego
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku rejestrowania pierwszej działalności gospodarczej Urząd Statystyczny automatycznie nada numer REGON. Podobnie jest w przypadku Urzędu Skarbowego - numer NIP zostanie nadany automatycznie. W przypadku ZUS-u konieczna będzie wizyta osobista i złożenie wniosku zgłoszeniowego nowego przedsiębiorcy jako płatnika - druk ZUS ZUA znajdziecie na stronie ZUS (ZUS.pl) i tutaj. Na takie zgłoszenia mamy 7 dni.

Konieczne będzie także założenie firmowego rachunku bankowego. Dobrym pomysłem jest także podpisanie umowy z biurem rachunkowym. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, jednakże zwalnia z konieczności bieżącego śledzenia często zmieniających się przepisów. Zaufane i dobre biuro w znaczący sposób uprości komunikację z urzędami.

Przed wypełnieniem wniosku do CEIDG konieczne jest przemyślenie pewnych kwestii, które przydadzą się podczas uzupełniania druku.

Po pierwsze trzeba wybrać odpowiedni kod / odpowiednie kody rodzajów działalności. Wg mnie najbardziej odpowiednie będą te kody PKD. Całą Polską klasyfikację kodów PKD 2007 znajdziecie na stronie www.stat.gov.pl/klasyfikacje i w tym pliku PDF. Natomiast objaśnienia do PKD znajdziecie tutaj.

Równie istotny jest wybór sposobu opodatkowania. Podatek od osób fizycznych może być płacony:

 • Na zasadach ogólnych
 • Jako podatek liniowy
 • Jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • W postaci karty podatkowej.

W przypadku formy wpłaty zaliczki mamy do wyboru trzy opcje:

 • Miesięczna
 • Kwartalna
 • Uproszczona

Wybrać należy także sposób prowadzenia dokumentacji rachunkowej. Wybrać możemy spośród następujących opcji:

 • Księgi rachunkowe
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • Inne ewidencje
 • Nie jest prowadzona.

Kwestią powiązaną jest przechowywanie dokumentacji księgowej. Wybrać możemy spośród:

 • Adres zamieszkania
 • Adres zameldowania
 • Adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
 • Adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (pierwszego jeśli jest więcej)
 • Innym, wskazany przez nas adres

Jednakże naważniejszą decyzją jest wybór dotyczący bycia płatnikiem VAT. Kluczowym kryterium jest to czy nasi odbiorcy są płatnikami VAT, ponieważ vatowiec mając wybór spośród dwóch dostawców vatowca i osoby nie będącej płatnikiem VAT wybierze tego pierwszego. W przypadku podjęcia decyzji o zostaniu płatnikiem podatku VAT należy w Urzędzie Skarbowym złożyć osobiście wypełniony druk VAT-R.3

 

Przypisy

1 ww.org.pl/strona.php?p=1891&c=10579(26.03.2014)

2 ww.org.pl/dziedzictwo-kulturowe/zarabianie/item/40256-okazjonalna-sprzedaz-rekodziela-dodatkowe-dochody-rolnikow (13.05.2014)

3 Zobacz:

Czytaj dalej:

 1. Rękodzieło - informacje ogólne
  1. Rękodzieło
  2. Rzemiosło artystyczne
  3. Robótki ręczne - informacje ogólne

Powrót do menu głównego

Więcej w tej kategorii: « Rękodzieło Rzemiosło artystyczne »

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.